Om PsoReg

PsoReg, det nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis

 

Registerhuvudman: Västerbottens läns landsting

 

PsoReg:s syfte

• Att kontinuerligt förbättra psoriasisvården med fokus på patientsäkerhet, underbehandling, samt jämlik och effektiv vård
• Att mäta effekten av insatt systembehandling samt följsamhet till behandlingsriktlinjer, såsom behandlingsmål PASI < 3 och DLQI < 5
• Att uppmärksamma samsjuklighet och levnadsvanors betydelse för psoriasis och effekt av behandling
• Att bidra till kvalitetshöjning genom jämförelser mellan klinikernas sätt att handlägga patienter
• Att återföra kunskapsvinster till sjukvården

 

Styrgruppen

Styrgrupp PsoReg

PsoReg Organisation – (PDF)

Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis

Support & kontakt

MENY