PsoReg indikatorer enligt Vården i siffror

Biologisk behandling per region:

Patientrapporterat resultat (DLQI):

Sjukdomsaktivitet (PASI):

Hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D):

 

PsoReg har bidragit till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis inklusive utvärdering av psoriasisvården i Vård vid psoriasis:

Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis

Support & kontakt

MENY