Utdata

Klinik-kvartalsrapporter skickas som pdf-fil till användare med aktiva användarkonton i PsoReg. Om du inte har fått rapporten, vänligen meddela detta till supporten.
Rapporten är baserad på klinikens registreringar de senaste fyra kvartalen och innehåller figurer för indikatorer samt utveckling av PASI & DLQI efter 3-9 månader.

 

Klinikdata: För att se klinikens data loggar du in på PsoReg. Sedan kan du välja mellan:

 

1) Datauttag

Sammanställning > Välj befintlig mall

Du hittar sedan mallar för olika datauttag:

2) Rapporter

Sammanställning > Välj rapport

Du hittar sedan mallar för olika rapporter:

Datauttag för forskning – (PDF)

Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis

Support & kontakt

MENY