Datauttag

Logga in i PsoReg. Klicka på Sammanställning > Välj befintlig mall

Du hittar sedan mallar för olika datauttag:

Senast uppdaterad: