Hem

Året var 2006. Psoriasisvården hade precis fått se sin verktygslåda utökas med en ny typ av behandlingar som skulle visa sig vara effektiva. Behandlingen bestod av så kallade biologiska läkemedel, till en början framför allt Enbrel och Remicade. Det innebar höga ekonomiska kostnader. Vid denna tid saknades större erfarenhet från klinisk praxis vad gäller läkemedlens långtidseffekter och säkerhet. Det motiverade starten av PsoReg, det nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis. PsoReg möjliggör också kunskapsbaserad utveckling av psoriasisvården, eftersom all systemisk psoriasisbehandling registreras. Registrets storlek har ökat år från år, och idag finns mer än 12 000 patienter registrerade i PsoReg.

Systemiska läkemedel, inklusive biologiska läkemedel, är oftast verksamma mot både hudförändringar och ledbesvär vid psoriasis. Den årliga kostnaden för behandling med biologiska läkemedel är generellt hög, men har med bortfall av patentskyddet för flera preparat sänkts drastiskt den senaste tiden. Systemiska psoriasisläkemedel ingår i högkostnadsskyddet, vilket innebär att behandlingen belastar regionernas budgetar.

Psoriasis medför en påverkan på livskvaliteten jämförbar med astma och insulinbehandlad diabetes. Den enskilde patientens upplevelse av att leva med flagande utslag på en stor del av hudkostymen är dock helt individuell. Hos ungefär en tredjedel av patienterna finns hudförändringar kombinerat med smärtor och stelhet i eller i anslutning till lederna. Förskrivningen av första generationens biologiska läkemedel har inneburit en revolution för patienter med psoriasis i form av minskade sjukdomssymtom och förbättrad livskvalitet. I den närmaste framtiden är det framför allt biologiska läkemedel i form av interleukinhämmare och nya syntetiska läkemedel som kommer att leda till ännu bättre livskvalitet och minskade symtom för patienter med psoriasis.

PsoReg, som har varit viktigt för framtagande av nationella riktlinjer för psoriasisbehandlingen hos Socialstyrelsen, kommer att fortsätta att verka för att förbättra psoriasisvården tillsammans med professionen, patienter, regioner och myndigheter.

Senast uppdaterad den 29 november, 2023.