Rutiner för registrering

• Hur ofta registrerar man? Inregistrering skall göras vid första tillfället då patienten sätts på systembehandling. Därefter skall patienter registreras vid flera tidsintervall: 0, 3, 6, 12 månader första året och därefter minst en gång per år, om möjligt två gånger per år. Allt enligt rådande riktlinjer från Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis”, specialistföreningen för hudläkare SSDV och Nationellt programområde (NPO) hud, en del av SKR:s nationella system för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvård.

• Vid byte av systemläkemedel registreras patienten som vid start: vid 0, 3, 6 och 12 månader efter insättningen av det nya systemläkemedlet.

• Patient som avslutar systembehandling skall skrivas ut ur PsoReg senast 6 månader efter utsättningen av systembehandlingen.

• Patienter som byter vårdgivare skall skrivas ut efter sista besöket. Ny vårdgivare ansvarar för ny inskrivning. Av juridiska skäl får registerdata inte följa med till den nya vårdgivaren.

• Patienter som behandlas av både reumatolog och dermatolog. Om de kommer på kontroller till båda bör de finnas i PsoReg, oavsett vem som har initierat behandlingen. Om de inte kommer på kontroller till dermatolog så är det rimligt att skriva ut dessa patienter från PsoReg.

• Avlidna patienter. Registercentrum Norr jobbar med en lösning att per automatik skriva ut avlidna patienter. Tills den lösningen är på plats måste patienter som avlider skrivas ut manuellt.

Senast uppdaterad den 16 mars, 2021.