Rutiner för registrering

Hur ofta registrerar man? Enligt SoS Nationella riktlinjer och rekommendation från SSDV och NPO hud ska patienter registreras vid flera tidsintervall t ex 0, 3, 6, 12 månader första året och därefter om möjligt 2 ggr per år.

Patienter som byter vårdgivare ska skrivas ut efter sista besöket. Ny vårdgivare ansvarar för ny inskrivning. Av juridiska skäl får registerdata inte följa med till den nya vårdgivaren.

Patienter som behandlas av både reumatolog och dermatolog. Om de kommer på kontroller till båda bör de finnas i PsoReg, oavsett vem som har initierat behandlingen. Om de inte kommer på kontroller till dermatolog så är det rimligt att skriva ut dessa patienter från PsoReg.

Avlidna patienter. Registercentrum Norr jobbar med en lösning att per automatik skriva ut avlidna patienter.

Senast uppdaterad den 11 oktober, 2020.