Information till patienter

 

Här hittar du information om Psoriasisregistret (PsoReg) riktad till dig som patient registrerad i registret. Du navigerar via menyvalen  i dropdown-menyn. ”Vad registret visar” innehåller länkar till PsoReg-data på Vården i siffror, på kliniknivå såväl som på regionnivå. Under ”Användning av data” berättar vi hur de data som finns i registret används i olika sammanhang. På sidan ”Datahantering” beskriver vi hur dina data hanteras och vilka regler och riktlinjer som finns för datahanteringen. Under ”Ordlista – definitioner” visar vi blanda annt på vilket sätt dina symtom beskrivs i registret. ”Dina rättigheter” är en beskrivning av hur dina rättigheter som patient med data i registret ser ut. På sidan ”Kontakt” finns information om vart du ska vända dig om du har frågor om dina rättigheter.

Senast uppdaterad den 22 september, 2020.