För patienter

Här hittar du information om Psoriasisregistret (PsoReg) riktad till dig som patient registrerad i registret. Du navigerar via menyvalen  i dropdown-menyn. ”Vad registret visar” innehåller länkar till PsoReg-data på Vården i siffror, på kliniknivå såväl som på regionnivå. Under ”Användning av data” berättar vi hur de data som finns i registret används i olika sammanhang. På sidan ”Datahantering” beskriver vi hur dina data hanteras och vilka regler och riktlinjer som finns för datahanteringen. Under ”Ordlista – definitioner” visar vi blanda annt på vilket sätt dina symtom beskrivs i registret. ”Dina rättigheter” är en beskrivning av hur dina rättigheter som patient med data i registret ser ut. På sidan ”Kontakt” finns information om vart du ska vända dig om du har frågor om dina rättigheter.

Information till patienter (pdf för utskrift)

Senast uppdaterad den 13 mars, 2024.