Ordlista – definitioner

Så uppskattas din sjukdomsaktivitet

I PsoReg används ett antal standardiserade verktyg för att beskriva patienternas sjukdomsaktivitet på ett så objektivt sätt som möjligt.

Psoriasis Activity and Severity Index (PASI) är ett kliniskt mått för psoriasissjukdomens utbredning och svårighetsgrad. PASI = 0 innebär inga psoriasisfläckar alls och PASI över 10 ses som gränsen till svår psoriasis. Behandlingsmålet PASI <3 innebär låg sjukdomsaktivitet på en begränsad del av kroppen.

Dermatology Life Quality Index (DLQI) är ett standardiserat formulär angående hur du för närvarande upplever att psoriasissjukdomen påverkar din livskvalitet. Skalan sträcker sig från 0 (vilket innebär ingen påverkan på livskvaliteten) till 30 (vilket innebär maximal påverkan på livskvaliteten). Behandlingsmålet DLQI ≤ 5 innebär liten eller ingen effekt på livskvaliteten. Du kan ladda ned en fil med DLQI-formuläret på andra språk än svenska här (zip-fil, behöver packas upp innan innehållet går att använda). En svensk upplaga av DLQI-formuläret hittar du här (pdf).

EQ-5D hälsoenkät är ett instrument för att beskriva och mäta din hälsa och hälsorelaterad livskvalitet. Det består av ett kort frågeformulär med fem frågor angående rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär samt oro/nedstämdhet. EQ-5D-formuläret på svenska hittar du här (pdf).

* * *

Syntetiska läkemedel och generika

Syntetiska läkemedel är små molekyler som produceras med kemisk syntes (t. ex. metotrexat). Utvecklingen inom gruppen syntetiska läkemedel har lett till ”andra generationens syntetiska läkemedel” såsom apremilast och dimetylfumarat.

När ett syntetiskt läkemedel förlorat sitt patentskydd kan generiska läkemedel (generika) tillverkas som innehåller exakt samma verksamma molekyl som referenspreparatet.

Biologiska läkemedel och biosimilarer

Biologiska läkemedel är proteiner som är så stora och komplexa att de inte (ännu) kan produceras genom kemisk syntes. De biologiska läkemedlen måste därför produceras av levande celler. Biologiska läkemedel består av antikroppar riktade mot den pågående inflammationsprocessen i kroppen och ges som injektioner. Behandling med biologiska läkemedel kombineras ibland med syntetiska läkemedel, framför allt metotrexat. Det finns olika grupper av biologiska läkemedel som är godkända för behandling av psoriasis. Gruppindelningen är baserad på vilken molekyl de biologiska läkemedlen är riktade mot:

Tumörnekrosfaktor (TNF):

Infliximabetanerceptadalimumabcertolizumab.

I denna grupp finns flera biosimilarer.

• Interleukiner (IL):

IL-12/23 Ustekinumab

IL-17 Ixekizumab, brodalumab, secukinumab, bimekizumab

IL-23 Guselkumab, risankizumab

 

När patentskyddet för ett biologiskt läkemedel har gått ut och andra tillverkare får kopiera det befintliga referenspreparatet pratar vi om biosimilarer. Den komplicerade tillverkningsprocessen för biologiska läkemedel ger nämligen upphov till viss variation mot referenspreparatet, varför inte uttrycket generiska läkemedel (generika) används här.

Senast uppdaterad den 8 februari, 2022.