Riktlinjer för kvalitetssäkring

• Hur ofta ska registrering ske? Inregistrering skall göras vid första tillfället då patienten sätts på systemläkemedel och sedan ska patienten registreras vid flera tidsintervall som tex 0, 3-6, 12 månader första året och därefter minst en gång per år, och om möjligt 2 gånger.

• Patienten kan själv fylla i vissa uppgifter i samband med besöket, såsom DLQI, E5-QD, rökning/snus och alkoholkonsumtion.

• BMI och PASI föreslås sjuksköterskan bedöma/mäta och fylla i.

Kontrollera att patienten uppnår behandlingsmålen, PASI <3 och DLQI ≤5.

• Inse vikten att arbeta i team, med ssk-sekr-läkare för att kunna upprätthålla registret. Det är viktigt att på kliniken ha namngivna personer som är ansvariga för att fylla i PsoReg.


Riktlinjerna framtagna av Nationellt programområde (NPO) hud, en del av SKR:s nationella system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Senast uppdaterad den 14 februari, 2021.