Kvartalsrapporter

Klinikens kvartalsrapporter skickas som pdf-fil till användare med aktiva användarkonton i PsoReg. Om du inte har fått rapporten, vänligen meddela detta till supporten.

Rapporten är baserad på klinikens registreringar de senaste fyra kvartalen och innehåller figurer för indikatorer samt utveckling av PASI & DLQI efter 3-9 månader.

Senast uppdaterad den 18 juni, 2020.