Utfall på kliniknivå

Sedan 2019 levererar PsoReg data till Vården i siffror. Nedan finns länkar till grafer baserade på PsoReg-data på kliniknivå.

Om du i stället vill studera data på regionnivå går du till den här sidan.

Observera att det saknas data från många av landets hudkliniker, eftersom de inte rapporterar till PsoReg. En komplett lista över landets hudkliniker hittar du här.