Datahantering

Så hanteras dina uppgifter
Dina uppgifter får endast användas till:
• att utveckla och säkra vårdens kvalitet
• att framställa statistik
• forskning inom hälso- och sjukvården.

Uppgifter får även, efter sekretessbedömning, lämnas ut till den som ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål. Om en uppgift får lämnas ut från registret kan det göras elektroniskt. När uppgifter ur registret blir föremål för forskningsstudier behövs alltid godkännande av en etikprövningsnämnd.

Uppgifter som registreras
För att utveckla och säkra psoriasisvårdens kvalitet vill vi registrera uppgifter såsom ditt personnummer, dina vårdkontakter med oss, din diagnos, din behandling, mm.

Sökbegrepp
Vi och Regionstyrelsen i Region Västerbotten använder förutom ditt personnummer olika sökbegrepp för att hitta och sammanställa uppgifter.

Åtkomst
Din vårdgivare får ta del av de uppgifter som den lämnar till registret. Ingen annan vårdgivare har åtkomst till dessa uppgifter. De som hanterar registret på central nivå kan och får ta del av dina uppgifter.

Lagringstid och gallring
Dina uppgifter sparas tills vidare för att användas för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Säkerhet
Dina uppgifter skyddas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Det finns särskilda krav som bland annat innebär att bara den som har behov av uppgifterna får ha tillgång till dem. Kontroller görs så att ingen obehörig har tagit del av uppgifterna och det säkerställs att uppgifterna skyddas genom kryptering. Inloggning för att registrera och ta del av uppgifter får bara ske på ett säkert sätt.

Senast uppdaterad den 6 juni, 2020.