Kategori: Utdata

Ny rapport förbättrar överblick över patienterna

I dagarna har en ny rapport gjorts tillgänglig för alla patientregistrerande användare i PsoReg. Rapporten heter ”Patienter med dubbla biologiska behandlingar” och ger rapportören en lista över patienter vid kliniken som för tillfället står...

PsoReg bidrar till Vården i siffror

Från och med 2020 bidrar PsoReg med data till Vården i siffror, det kanske viktigaste beslutsunderlaget för hälso- och sjukvårdens beslutsfattare. – Det här är en milstolpe för oss och ett erkännande av Psoriasisregistrets...