Kategori: Patientinfo

Information om och för patienter.

Ny snabbutbildning om psoriasis

En ny utbildning om psoriasis i form av sex filmer på tre minuter vardera har tagits fram av Regionalt processteam psoriasis i Västra götalandsregionen. Filmernas teman är i tur och ordning: • Vad är...

Frågor och svar om psoriasisvården

Patientorganisationen Psoriasisförbundet har intervjuat Marcus Schmitt-Egenolf, ordförande för styrgruppen för Psoriasisregistret, utifrån den senaste årsrapporten. Intervjun finns publicerad här.