För dig som registrerar

Registrera patienter i PsoReg

En översikt över klinikadministratörens arbetsuppgifter finns här:
Arbetsuppgifter klinikadministratörer PsoReg

Rutiner för registrering i PsoReg finns här.

Riktlinjer för kvalitetssäkring av registreringsarbetet finns här.

En länk till inloggningen i PsoReg hittar du här.

Systemkraven för arbete i PsoReg finns beskrivna här.

DLQI-formuläret på andra språk än svenska.

DLQI-formuläret på svenska (pdf)

EQ-5D-formuläret på svenska (pdf)

Senast uppdaterad den 13 mars, 2024.