Kontakt

Vill du komma i kontakt med PsoReg angående dina rättigheter, kontakta registerhållaren:

Marcus Schmitt-Egenolf, professor, överläkare

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, 901 85 Umeå

tel: 090-785 28 75

marcus.schmitt-egenolf@umu.se

www.derma.org

Du kan också vända dig till ett dataskyddsombud med frågor som rör uppgifter om dig i kvalitetsregister. Dataskyddsombuden övervakar efterlevnaden av lagar som rör behandling av personuppgifter.

Dataskyddsombudet hos centralt personuppgiftsansvarig myndighet är:
Regionsstyrelsen för Region Västerbotten, Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå,
dataskyddsombud@regionvasterbotten.se

Senast uppdaterad den 18 juni, 2020.