Användning av data

Vad är ett nationellt kvalitetsregister?

Ett nationellt kvalitetsregister samlar personuppgifter som används för att utveckla och säkra vårdens kvalitet.

Kvalitetsregister ska göra det möjligt att jämföra hälso- och sjukvården på nationell och regional nivå.

Kvalitetsregister gör det också möjligt att följa upp och förbättra vården för dig och andra i samma situation.

Uppgifterna i register ger unika möjligheter att se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för dig och vilka som inte längre bör användas.

Användning av data i PsoReg

Vården i siffror analyserar sex PsoReg indikatorer. Se exempelvis: Sjukdomsaktivitet (PASI) – patienter med biologiska läkemedel per region.

PsoReg har bidragit till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis inklusive utvärdering av psoriasisvården i Vård vid psoriasis.

Ditt bidrag är viktigt!

Genom att lämna ditt bidrag till kvalitetsregister är du med och förbättrar vården. De uppgifter om dig som registreras är diagnos, personnummer, vårdkontakter och levnadsvanor. I sammanställningarna som görs på gruppnivå går det inte att identifiera uppgifter om dig.

PsoReg Patientinformation som pdf-fil för utskrift.

Senast uppdaterad den 18 juni, 2020.