Datauttag för forskning

Det ligger i patientens, dermatologins och PsoRegs intresse att registerforskning och utvecklingsarbeten pågår utifrån insamlad data. Varje klinik har i dagsläget direkt tillgång till sina egna inmatade uppgifter och hanterar dessa utifrån gällande regelverk. Vid forskning som kräver datauttag, aggregerad data eller samkörning med andra dataregister krävs en ansökan ställd till registerhållaren. Ansökan görs på avsedd blankett som tillhandahålls av Registercentrum Norr:

https://rcnorr.se/vara-tjanster/datauttag.

Registerhållaren gör en skadeprövning, kontroll med jurist samt huvudman och presenterar förslaget för styrgruppen som fattar beslut. Om beslutet blir bifall till uttaget fastställs hur och på vilket sätt data skall göras tillgängligt för forskaren samt vilken kostnad detta medför för forskaren.

Den som vill veta mer om vad som gäller vid utlämnande av data, vad som gäller vid kvalitetsregisterforskning samt vilka nationella kvalitetsregister som finns etc så hittar information om detta på

www.registerforskning.se

www.kvalitetsregister.se

www.socialstyrelsen.se

Fastställt av Styrgruppen för PsoReg den 20 september 2016.

Senast uppdaterad den 17 mars, 2023.