PsoReg visar: Tydlig koppling mellan övervikt och psoriasis

Det är betydligt vanligare med ett BMI på mellan 25 och 30, dvs metabolt syndrom manifesterat som övervikt, bland patienter med så pass svår psoriasis att de behöver systembehandling för sin sjukdom. Det visar data från Psoriasisregistret (PsoReg) som presenteras i PsoReg:s årsrapport för 2021.

 

Marcus Schmitt-Egenolf.

– Dessa data understryker hur viktigt det är för psoriasispatienter med god kosthållning och regelbunden motion, säger Marcus Schmitt-Egenolf, hudläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och ordförande i PsoReg:s styrgrupp.

Se: BMI per kön & åldersgrupp, jämförelse PsoReg & normalbefolkningen sidan 21 i PsoReg:s årsrapport för 2021:

https://www.psoreg.se/wp-content/uploads/2022/04/Arsrapport_PsoReg_2021.pdf

Senast uppdaterad den 30 augusti, 2022.

Du gillar kanske också...