IL-17-hämmaren Bimekizumab nytt behandlingsalternativ i PsoReg

En ny interleukin-17 (IL-17)-hämmare, Bimekizumab (Bimzelx®), kan nu väljas som behandlingsalternativ i PsoReg.

Exempel på IL-17-hämmare är:
Ixekizumab (Taltz®)
Sekukinumab (Cosentyx®)
Brodalumab (Kyntheum®)
Bimekizumab (Bimzelx®)

Substansnamnet till vänster, det varumärkesskyddade läkemedelsnamnet inom parentes.
Injection Syringe 01

Senast uppdaterad den 13 april, 2022.