Författare: bborn

Ny rapport förbättrar överblick över patienterna

I dagarna har en ny rapport gjorts tillgänglig för alla patientregistrerande användare i PsoReg. Rapporten heter ”Patienter med dubbla biologiska behandlingar” och ger rapportören en lista över patienter vid kliniken som för tillfället står...

PsoReg:s årsrapport för 2023.

PsoReg:s årsrapport för 2023 webbpublicerad

PsoReg:s samarbete med ”Dermatologi och Venereologi”, Svenska sällskapet för dermatologi och venereologis (SSDV:s) medlemstidning, fortsätter. Registrets årsrapport för 2023 kommer att vara en del av nummer 1 2024, som distribueras till SSDV:s medlemmar under...

Åke Svensson har ordet vid presentationen av PsoReg vid SSDV:s vårmöte 2023.

PsoReg-presentation under dermatologmöte i Malmö

Under SSDV:s (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologis) vårmöte i Malmö har den 10 maj nyttan av registrering i kvalitetsregistret PsoReg presenterats. Presentationen med titeln ”What’s in it for me?” hölls av: • Amra...

Ny snabbutbildning om psoriasis

En ny utbildning om psoriasis i form av sex filmer på tre minuter vardera har tagits fram av Regionalt processteam psoriasis i Västra götalandsregionen. Filmernas teman är i tur och ordning: • Vad är...

IL-17-hämmaren Bimekizumab nytt behandlingsalternativ i PsoReg

En ny interleukin-17 (IL-17)-hämmare, Bimekizumab (Bimzelx®), kan nu väljas som behandlingsalternativ i PsoReg. Exempel på IL-17-hämmare är: Ixekizumab (Taltz®) Sekukinumab (Cosentyx®) Brodalumab (Kyntheum®) Bimekizumab (Bimzelx®) Substansnamnet till vänster, det varumärkesskyddade läkemedelsnamnet inom parentes.

Landningssida efter inloggning

Många nyheter i PsoReg på sistone

Utvecklingen av PsoReg fortgår med oförminskad styrka. Förutom vad man kan förvänta sig av all mjukvara – underhåll i form av buggfixar och säkerhetsuppdateringar – görs också registerspecifik utveckling och anpassningar. Här följer en genomgång...

Årsrapporten för 2020 publicerad

PsoReg:s årsrapport för 2020, som bland annat innehåller ett nytt, tydligare sätt att presentera data, finns nu publicerad på www.psoreg.se: Årsrapporten för 2020 (pdf, öppnas i ny flik) Uppdatering 2021-06-23: Tyvärr har det inträffat...