Författare: bborn

Åke Svensson har ordet vid presentationen av PsoReg vid SSDV:s vårmöte 2023.

PsoReg-presentation under dermatologmöte i Malmö

Under SSDV:s (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologis) vårmöte i Malmö har den 10 maj nyttan av registrering i kvalitetsregistret PsoReg presenterats. Presentationen med titeln ”What’s in it for me?” hölls av: • Amra...

Ny snabbutbildning om psoriasis

En ny utbildning om psoriasis i form av sex filmer på tre minuter vardera har tagits fram av Regionalt processteam psoriasis i Västra götalandsregionen. Filmernas teman är i tur och ordning: • Vad är...

IL-17-hämmaren Bimekizumab nytt behandlingsalternativ i PsoReg

En ny interleukin-17 (IL-17)-hämmare, Bimekizumab (Bimzelx®), kan nu väljas som behandlingsalternativ i PsoReg. Exempel på IL-17-hämmare är: Ixekizumab (Taltz®) Sekukinumab (Cosentyx®) Brodalumab (Kyntheum®) Bimekizumab (Bimzelx®) Substansnamnet till vänster, det varumärkesskyddade läkemedelsnamnet inom parentes.

Landningssida efter inloggning

Många nyheter i PsoReg på sistone

Utvecklingen av PsoReg fortgår med oförminskad styrka. Förutom vad man kan förvänta sig av all mjukvara – underhåll i form av buggfixar och säkerhetsuppdateringar – görs också registerspecifik utveckling och anpassningar. Här följer en genomgång...

Årsrapporten för 2020 publicerad

PsoReg:s årsrapport för 2020, som bland annat innehåller ett nytt, tydligare sätt att presentera data, finns nu publicerad på www.psoreg.se: Årsrapporten för 2020 (pdf, öppnas i ny flik) Uppdatering 2021-06-23: Tyvärr har det inträffat...

PsoReg:s årsrapport till hudläkare

I senaste utgåvan av SSDV:s medlemstidning Dermatologi & venereologi publiceras ett utdrag av Psoriasisregistrets årsrapport för 2019. Se sidorna 31-42 i denna pdf. SSDV (Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi) är specialistföreningen för läkare...

Frågor och svar om psoriasisvården

Patientorganisationen Psoriasisförbundet har intervjuat Marcus Schmitt-Egenolf, ordförande för styrgruppen för Psoriasisregistret, utifrån den senaste årsrapporten. Intervjun finns publicerad här.