Kategori: Omvärldsnyheter

Ny snabbutbildning om psoriasis

En ny utbildning om psoriasis i form av sex filmer på tre minuter vardera har tagits fram av Regionalt processteam psoriasis i Västra götalandsregionen. Filmernas teman är i tur och ordning: • Vad är...

PsoReg:s årsrapport till hudläkare

I senaste utgåvan av SSDV:s medlemstidning Dermatologi & venereologi publiceras ett utdrag av Psoriasisregistrets årsrapport för 2019. Se sidorna 31-42 i denna pdf. SSDV (Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi) är specialistföreningen för läkare...

PsoReg i SSDV:s medlemstidning

I nummer 2/2019 publicerade SSDV:s medelmstidning Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi ett omfattande utdrag ur Psoriasisregistrets årsrapport. Se sidorna 38-48 i denna pdf (öppnas i ny flik).