PsoReg bidrar till Vården i siffror

Från och med 2020 bidrar PsoReg med data till Vården i siffror, det kanske viktigaste beslutsunderlaget för hälso- och sjukvårdens beslutsfattare.

– Det här är en milstolpe för oss och ett erkännande av Psoriasisregistrets relevans för hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser, säger Marcus Schmitt-Egenolf, ordförande i Styrgruppen för Psoriasisregistret.

Patientrapporterade siffror enligt Dermatologi Life Quality Index (DLQI, se bilden nedan) är en datakategori som PsoReg levererar till Vården i siffror. Andra datakategorier är sjukdomsaktivet enligt PASI (Psoriasis Area Severity Index) och patientskattad hälsorelaterad livskvalitet enligt EQ-5D, se nedan.

Dermatology Life Quality Index (DLQI):

Hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D):

Senast uppdaterad den 10 september, 2020.

Du gillar kanske också...