Information till patienter

Här hittar du information om Psoriasisregistret (PsoReg) riktad till dig som patient registrerad i registret. Du navigerar via länkarna  i dropdown-menyn. Under ”Användning av data” berättar vi hur de data som finns i registret används i olika sammanhang. På sidan ”Datahantering” beskriver vi hur dina data hanteras och vilka regler och riktlinjer som finns för datahanteringen. Under ”Sjukdomsaktivitet” visar vi på vilket sätt dina symtom beskrivs i registret. ”Dina rättigheter” är en beskrivning av hur dina rättigheter som patient med data i registret ser ut. På sidan ”Kontakt” finns information om vart du ska vända dig om du har frågor om dina rättigheter.

Senast uppdaterad: