Ordlista – definitioner

Så uppskattas din sjukdomsaktivitet

I PsoReg används ett antal standardiserade verktyg för att beskriva patienternas sjukdomsaktivitet på ett så objektivt sätt som möjligt.

Psoriasis Activity and Severity Index (PASI) är ett kliniskt mått för psoriasissjukdomens utbredning och svårighetsgrad. PASI = 0 innebär inga psoriasisfläckar alls och PASI över 10 ses som gränsen till svår psoriasis. Behandlingsmålet PASI <3 innebär låg sjukdomsaktivitet på en begränsad del av kroppen.

Dermatology Life Quality Index (DLQI) är ett standardiserat formulär angående hur du för närvarande upplever att psoriasissjukdomen påverkar din livskvalitet. Skalan sträcker sig från 0 (vilket innebär ingen påverkan på livskvaliteten) till 30 (vilket innebär maximal påverkan på livskvaliteten). Behandlingsmålet DLQI ≤ 5 innebär liten eller ingen effekt på livskvaliteten. Du kan ladda ned en fil med DLQI-formuläret på andra språk än svenska här. En svensk upplaga hittar du här. I den svenska versionen finns även EQ-5D-formuläret med.

EQ-5D hälsoenkät är ett instrument för att beskriva och mäta din hälsa och hälsorelaterad livskvalitet. Det består av ett kort frågeformulär med fem frågor angående rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär samt oro/nedstämdhet.

* * *

Biologiska läkemedel, syntetiska läkemedel och biosimilarer

Biologiska läkemedel är proteiner som är så stora och komplexa att de inte kan produceras med kemisk syntes, såsom syntetiska läkemedel (t.ex. metotrexat) kan. De biologiska läkemedlen måste produceras av levande celler. När ett syntetiskt läkemedel förlorat sitt patentskydd kan generiska läkemedel (generika) tillverkas som innehåller exakt samma verksamma molekyl som referenspreparatet. Biologiska läkemedel brukar ha högre pris än syntetiska läkemedel och används vanligtvis när effekten av syntetiska läkemedel inte är tillräcklig. Biologiska läkemedel består oftast av antikroppar riktade mot den pågående inflammationsprocessen i kroppen och ges som injektioner. Behandling med biologiska läkemedel kombineras ibland med andra systemläkemedel, framför allt metotrexat. Biologiska läkemedel som är godkända för behandling av psoriasis är riktade mot:

Tumörnekrosfaktor (TNF): Infliximab, etanercept, adalimumab, certolizumab. I denna gruppen finns biosimilarer.

Interleukiner (IL): IL-12/23 Ustekinumab IL-17A Ixekizumab Brodalumab Sekukinumab IL-23 Guselkumab IL-23A Risankizumab

Det sker även en utveckling inom gruppen syntetiska läkemedel, ”Andra generationens syntetiska läkemedel” såsom apremilast och dimetylfumarat.

Den komplicerade tillverkningsmetoden för biologiska läkemedel ger upphov till viss variation när tillverkare försöker kopiera ett befintligt läkemedel. En biosimilar är ett läkemedel som liknar ett redan godkänt biologiskt läkemedel (det biologiska referenspreparat) men som inte är 100% identiskt.

Senast uppdaterad den 26 augusti, 2020.