PsoReg bidrar till Vården i siffror

Från och med 2020 bidrar PsoReg med data till Vården i siffror, det kanske viktigaste beslutsunderlaget för hälso- och sjukvårdens beslutsfattare.

– Det här är en milstolpe för oss och ett erkännande av Psoriasisregistrets relevans för hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser, säger Marcus Schmitt-Egenolf, ordförande i Styrgruppen för Psoriasisregistret.

Patientrapporterade siffror enligt Dermatologi Life Quality Index (DLQI) är en datakategori som PsoReg levererar till Vården i siffror.